БЛАЈЕР ДООЕЛ

ул. Козле бр.2a-1/4
1000 Скопје, Македонија
Телефон:  ++389 75 440610


БЛАЈЕР ДООЕЛ
ул. Козле бр.2a-1/4 - Скопје, Македонија
Телефон:  ++389 02 3079307
Факс:        ++389 02 3079308
Мобилен:  ++389 75 440610

blajer1@gmail.com - прашања, совети, регистрација.

www.blajer.com.mk © 2006