БЛАЈЕР ДООЕЛ

ул. Козле бр.2a-1/4
1000 Скопје, Македонија
Телефон:  ++389 75 440610

Програмот MawinHal е едноставен за користење, ја убрзува постапката за правење на кројни шеми, заштедува време, материјал и Вие како негов корисник ја избирате онаа кројна шема и план за работа кој највеќе им одговара на Вашите услови. Ние Ви нудиме три верзии на овој софтвер: столарска, фабричка и машинска верзија. За да ги погледнете разликите помеѓу понудените верзии, најдобро е да ја погледнете табелата со карактеристики на секоја од нив. Изберете го она што највеќе ви одговара.

 

Столарска верзија
Столарската верзија се препорачува на помалите самостојни столари. Бројот на парчиња за кроење е неограничен. Корисникот има на располагање седум различни методи за оптимизација и изборот на методите го врши самостојно, зависно од неговите потреби.  Повеќе

Фабричка верзија
Фабричка верзија се препорачува на фабрики кои имаат рачни и полуафтоматски машини за кроење на табли. Фабричката верзија нуди комплетно технолошко решение на работењето и тоа од изработка на работниот налог до сечењето на таблите на машините. Повеќе

Машинската верзија
Машинската верзија е наменета за фабриките кои вршат услуга кроење и фабриките за дизајнирање на мебел, кои имаат компјутерски машина за кроење на табли. Машинската верзија нуди комплетно технолошко и компјутерско решение на работењето и тоа од изработка на работниот налог до компјутерско префрлање на кројнита шеми во машината за кроење.  Повеќе

  Споредба на верзиите
www.blajer.com.mk © 2006