MAWINHAL - Optimization software (BLAJER)

БЛАЈЕР ДООЕЛ

ул. Козле бр.2a-1/4
1000 Скопје, Македонија
Телефон:  ++389 75 440610

MawinHal - Програм за оптимизација и изработка на кројни шеми

 

MawinHal е компјутерска програма за оптимизација и изработка на кројни шеми. Се користи како комплетна солуција во фабриките за кроење на иверка и тоа од задавање на налог за кроење до сечењето на иверката во производството. Способен е да ги води машините за кроење како и да ги печати налепниците за кантирање. MawinHal може да се искористи и како начин на соработка меѓу фабриките и нивните комитенти, бидејки има можност за праќање на кројните шеми со специфика за материјалите и траките и по интернет. Моќните алгоритми и неговата едноставност при користењето, го чинат MawinHal вистинска професионална алатка во работата како на самостојните столари така и на поголемите фабрики. MawinHal заедно со програмот MawinSal претставуваат комплетно софтверско решение за автоматизирање на рачно или полуавтоматско водени машини за кроење на иверица
 

  • неограничен број на парчиња за кроење
  • 7 различни методи за оптимизација групирани по ориентација на сечење 
  • можност за рачно прередување на елементите во кројната шема
  • поддршка на повеќе типови на машини за кроење (Selco, Holzher, WN200)
  • компатибилност со програмот за дизајнирање на ентериери MawinKit
  • повеќејазичност
       | повеќе|
 
www.blajer.com.mk 2006